Các anh chị học trường nay rồi cho em hỏi 1 hk bao nhiu tiền học phí ạ?

1 câu trả lời 1