Các anh chị học trường nay rồi cho em hỏi 1 hk bao nhiu tiền học phí ạ?

2 câu trả lời 2