Tại sao lúa không được trồng bằng nhân giống vô tính ?

1 câu trả lời 1