Mọi người ơi cho mình hỏi, mình đang học cấp 3. Nếu như tất cả các môn trên 5,0 nhưng môn thể dục chưa đạt thì sao ạ ?

Cách xếp loại học sinh của bộ giáo dục
1 câu trả lời 1