Vì sao thắp đèn vào ban đêm thì cây thanh long ra hoa, ngược lại hoa cúc lại chậm ra hoa?

1 câu trả lời 1