Cho em hỏi em tuổi tân mùi lấy vợ đinh sửu vậy có hộp không. Nếu không thù có cách nào để 2 đứa họp ạ em cám ơn?

1 câu trả lời 1