Em học lớp 10 nếu tháng 4 em bị hạnh kiểm yếu, còn lại đều hạnh kiểm tốt, tháng nào cũng đc học sinh giỏi vậy cuối năm em bị sao ạ?

0