Cho mìh hỏi khi bạn mìh bệh mìh có hứa là an chay vào thág 6 neu hết beh nhug h mìh vẫn an chay Nguyên thág mak đổi sag an thág dx k ạ?

2 câu trả lời 2