Mình 15t dv 8 cm lúc sìu 12 cm lúc cứng có nhỏ ko ạ cho mình xin ý kiến và dv các bạn bao nhiêu cm?

8 câu trả lời 8