Căt các bạn bao nhiu cm của mình 12cm chắc hơi nhỏ của các bạn bao nhiu cm có hay sục cứ ko ạ?

2 câu trả lời 2