Làm thế nào để người ghét mình ko ghét mình thêm dù e chẳng làm gì vẫn bị ghét và tính e cx ít ns hay ngại tiếp xúc :((?

0