Vào yahoo hỏi đáp thăm các câu hỏi mà sao toàn câu hỏi về sinh duc kô vậy. Chính phủ cần chỉ dẫn giải quyêt ngay?

4 câu trả lời 4