Tuần này bị trừ 165 điểm, tui có làm gì đâu mà bị trừ nhiều vậy Admin?

2 câu trả lời 2