Cho mình hỏi hiện nay Có 2 dòng kết nối CPU và Mainboard rất phổ biến là gì và đặc tính của chúng ??

Cập nhật: Hiện nay Có 2 dòng kết nối CPU và Mainboard rất phổ biến, cho biết đặc tính của chúng ???
2 câu trả lời 2