Bình đi từ A tới B lúc 5h với vận tốc 15km/h.Ba đi từ A tới B với vận tốc 40km/h lúc 7h.Hỏi khi nào Bình vs Ba gặp nhau,guãng đg AB dài b.xa?

0