Tôi muốn học tốt từ vựng tiếng anh ..Để có thể làm tốt được ước mơ của tôi( một người lập trinh )?

1 câu trả lời 1