Làm thế nào để làm được những việc mà mình nghĩ là mình nên làm?

Những việc mình nghĩ là mình nên làm là tập thể hình ,đọc sách ,kiếm tiền YouTube... Khi mình nghĩ đến những việc đó thì mình cảm thấy rất là khó chịu, không thoải mái, không muốn làm. Mình chỉ muốn chơi ,muốn ngủ muốn nghỉ. Tại sao lại như vậy, do lười biếng hay không có động lực hay không có phương pháp hay... hiển thị thêm Những việc mình nghĩ là mình nên làm là tập thể hình ,đọc sách ,kiếm tiền YouTube...

Khi mình nghĩ đến những việc đó thì mình cảm thấy rất là khó chịu, không thoải mái, không muốn làm. Mình chỉ muốn chơi ,muốn ngủ muốn nghỉ.

Tại sao lại như vậy, do lười biếng hay không có động lực hay không có phương pháp hay chưa vượt qua được vùng thoải mái ,làm thế nào để mình mình làm những việc mà mình nên làm

Nếu mình làm những việc mà mình nên làm thì mình sẽ rất là thành công giàu có nhưng mà tại sao mình lại không làm

Đây là câu hỏi của mình trăn trở và tìm câu trả lời rất lâu rồi. Có các anh chị nào có thể cứu giúp mình được không!
2 câu trả lời 2