Mọi người ơi CO2 có tác dụng với muối silicat không nhỉ nếu có thì tạo thành silicagen hả mọi người?

1 câu trả lời 1