Tại sao nói dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực xây dựng cnxh vn hiện nay?

0