Tôi và chị là hai nick, hi hi ha ha trong yahoo này, trên luật pháp thì vẫn thi hành, không cần biết quan hệ là gì?

2 câu trả lời 2