Yahoo và facebook có đường truyền nhau, bạn nghĩ sao khi tôi đến tận cửa nhà bạn với vũ khí trong tay?

3 câu trả lời 3