Phương trình phản ứng của natri và nước Em đang cần gấp mọi người giúp em vs ạ?

2 câu trả lời 2