Quan hệ với mẹ ruột r là đúng hay sai ?

Giúp mình với
11 câu trả lời 11