Quan hệ với mẹ ruột r là đúng hay sai ?

Giúp mình với
10 câu trả lời 10