Môn hóa điểm miệng 7đ, 15' thì 7 7, 1 tiết 9 7 còn thi hk 2,5 thì đtb bao nhiêu ạ.?

2 câu trả lời 2