Cho 20 gam S vào một bình có dung tích bằng 44,8 lít chứa O2 ( ở đktc ), thể tích chất rắn không đáng kể.?

Cho 20 gam S vào một bình có dung tích bằng 44,8 lít chứa O2 ( ở đktc ), thể tích chất rắn không đáng kể. Nung bình cho đến khi phản ứng hoàn toàn, áp suất trong bình khi trở về 0 độ C là

A 2 atm

B 2,1 atm

C 1 atm

D 1,2 atm
1 câu trả lời 1