Chào mọi người em là trâm. Dạo trước đt em bị hư nên its onl bây giờ onl lại nhé ai muốm thì ib lại cho em nha( 0925045274>?

27 câu trả lời 27