Yêu đơn phương chỉ là tạo gánh nặng cho người ta. Phải vậy hông?

Bên Face bổng dưng ta thấy một nick tên "K.a. Hanoi" nói như thế. Mà nghĩ cũng đúng...😀😀😀
3 câu trả lời 3