Tên game nhân vật hình con robot của logo android?

Mình đang tìm 1 game có nhân vậy hình con logo của android. Chơi bằng cách nghiêng điện thoại điều khiển con robot bay qua bay lại ăn tiền để nó có thể bay lên, nếu k ăn là rớt chết.
Mình tìm game lâu lắm rồi😥 bạn nào nhớ tên nói nha. T cám ơn 😊
2 câu trả lời 2