Yahoo Hỏi và đáp mà kết nối với Facebook thì cơ hội gặp lại các bạn cũ khá cao. Hy vọng ở đây lại đông vui trở lại như xưa 🌷?

10 câu trả lời 10