Nhìn nắng nóng, ngao ngán với kỳ hè 2019 tại VN, hủy vé rồi, hè mà bịnh ...thì như thế nào?

Cập nhật: bà ngoại ko cho về, bà nói răng về mà bịnh bà buồn hơn.
5 câu trả lời 5