Thủy Kim đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 7 tháng trước

Nghĩ gì khi bằng cấp treo?

Mình và bạn cùng tốt nghiệp, nhưng bạn mình ko làm việc theo ngành tốt nghiệp. Sau 4 năm thời gian, bạn quay lại ngành mà tốt nghiệp, họ buộc phải thực tập lại, ko may ko đạt và ko có sưc khỏe.

Cảm giác buồn và tốt nghiệp chỉ mới là bước đầu thôi?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    7 tháng trước

    z

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.