Cho hỏi mình quan hệ với bạn mình liệu có thai không ạ cả 2 đều không mang bao và là nam?

4 câu trả lời 4