Học kỳ 1 em được 4.9 mà học kỳ II em được 3.3 thì có lên lớp được ko ạ , văn của em thì trên 6.0?

2 câu trả lời 2