Cuộc sống tôi không muốn làm việc ép buộc hay nằm trong sự kiểm soát của gia đình?

mọi người cho tôi xin 1 lời khuyên
2 câu trả lời 2