Tại sao phải kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh?

1 câu trả lời 1