Người gửi : 20K 1 Bông Hoa?

Chị àh. Nhờ gặp anh mà em biết đến chị, và anh rể. đó là 1 cái duyên, em biết anh chị cũng no cho em nhiều. Mà em phụ lòng anh chị, những thứ mà anh chị dành cho em em không xứng đáng để nhận nó. Mọi điều em nói lúc này đối với các anh các chị, điều em nói chỉ là 1 cái cớ hay được gọi là lý do. Em còn mải chơi, và... hiển thị thêm Chị àh. Nhờ gặp anh mà em biết đến chị, và anh rể. đó là 1 cái duyên, em biết anh chị cũng no cho em nhiều. Mà em phụ lòng anh chị, những thứ mà anh chị dành cho em em không xứng đáng để nhận nó. Mọi điều em nói lúc này đối với các anh các chị, điều em nói chỉ là 1 cái cớ hay được gọi là lý do. Em còn mải chơi, và cả ích kỷ nữa. Em tiếp xúc và đi những chuyến với a, chị em học được rất nhiều điều có ích thật sự rất đáng giá mà không phải trả học phí, nhưng em lại không thể làm được giống anh chị chỉ 1 phần nào đó. Ânnn tình này kiếp sau xin trả (nếu còn có kiếp sau)
2 câu trả lời 2