25/4/2013-18 (TB) TRĂNG SÁNG TRÊN CAO NGUYÊN Giangsơn . 25C?

25/4/2013-18 (TB) TRĂNG SÁNG TRÊN CAO NGUYÊN Giangsơn . Đứng trên tròi gác, ngắm trăng tròn Ngắm cảnh cao nguyên khắp bốn phương Bát ngát bao la, tranh giát bac Trải đều trên dãy, dưới đồi nương Lập lòe ánh lửa, lều canh tác Gió lộng long lanh, lá đọng sương Đêm mới xa nhà, xa phố thị Ngắm trăng trên dãy, cảnh... hiển thị thêm 25/4/2013-18 (TB)
TRĂNG SÁNG TRÊN CAO NGUYÊN
Giangsơn
.
Đứng trên tròi gác, ngắm trăng tròn
Ngắm cảnh cao nguyên khắp bốn phương
Bát ngát bao la, tranh giát bac
Trải đều trên dãy, dưới đồi nương
Lập lòe ánh lửa, lều canh tác
Gió lộng long lanh, lá đọng sương
Đêm mới xa nhà, xa phố thị
Ngắm trăng trên dãy, cảnh thân thương
Ngày 25/4/2013

Xem Thêm:
http://kc147.vn102.space/?p=6272201&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more6272201
6 câu trả lời 6