26/04/2014-19 (TB) CÁNH BƯNG HOANG HÓA Ngọclan . 26K?

26/04/2014-19 (TB) CÁNH BƯNG HOANG HÓA Ngọclan . Vừa băng ra khỏi, chốn bìa rừng Phía trước hoang vu, một cánh bưng Cây lác mọc dầy, trên mặt đất Cỏ lăn lan kín, dưới xình bùn Tiết trời hừng hực, như lò lửa Khí đất nóng ran, tựa bếp nung Hàng dọc đội hình, đang tiến bước Đoàn quân uốn khúc, mãng sà vương ... hiển thị thêm 26/04/2014-19 (TB)
CÁNH BƯNG HOANG HÓA
Ngọclan
.
Vừa băng ra khỏi, chốn bìa rừng
Phía trước hoang vu, một cánh bưng
Cây lác mọc dầy, trên mặt đất
Cỏ lăn lan kín, dưới xình bùn
Tiết trời hừng hực, như lò lửa
Khí đất nóng ran, tựa bếp nung
Hàng dọc đội hình, đang tiến bước
Đoàn quân uốn khúc, mãng sà vương
Ngày 26/04/2014

Xem Thêm:
https://levanm.blogspot.com/2014/04/26042014-canh-bung-hoang-hoa-vua-bang.html
3 câu trả lời 3