28/04/2014-19 (TB) NƠI CÁNH RỪNG NHIỄM ĐỘC Ngoclan . 28B?

28/04/2014-19 (TB) NƠI CÁNH RỪNG NHIỄM ĐỘC Ngoclan . Cánh rừng nhiễm độc, đứng trơ vơ Khét nẹt hơi bom, khói lờ mờ Khẩu lệnh dừng chân, điểm tập kết Nghi binh quân giặc, chốn không ngờ Dưới nàn pháo địch: Ùng, oàng, réo Tầm ngắn, tầm xa, bay vút qua Trước cảnh hoang tàn, rừng nhiễm độc Căm thù quân giăc, quyết... hiển thị thêm 28/04/2014-19 (TB)
NƠI CÁNH RỪNG NHIỄM ĐỘC
Ngoclan
.
Cánh rừng nhiễm độc, đứng trơ vơ
Khét nẹt hơi bom, khói lờ mờ
Khẩu lệnh dừng chân, điểm tập kết
Nghi binh quân giặc, chốn không ngờ
Dưới nàn pháo địch: Ùng, oàng, réo
Tầm ngắn, tầm xa, bay vút qua
Trước cảnh hoang tàn, rừng nhiễm độc
Căm thù quân giăc, quyết không tha
Ngày: 28/04/2014

Xem Thêm:
http://xminhlnguyen.vn102.space/?p=6272289&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more6272289
3 câu trả lời 3