Mình cần bán thận gấp để kiếm tiền đi bơi.Ai có nhu cầu có thể liên hệ mình?

0