Quần lót cháu có dính chất nhờn mỗi khi thay ra?

Cháu là con gái, năm nay 15 tuổi, dạo gần đây khi thay quần lót ra thì thấy phía đáy có dính chút dịch nhờn. Cho cháu hỏi như vậy có sao không ạ ?

Cập nhật:

Cháu là con gái, năm nay 15 tuổi, dạo gần đây khi thay quần lót ra thì thấy phía đáy quần có dính chút dịch nhờn màu trắng. Cho cháu hỏi như vậy có sao không ạ ?

16 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.