01/5/2017-19 (TB) Ky Niem : NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG Minhle989 . 01K?

01/5/2017-19 (TB) Ky Niem : NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG Minhle989 . Hòa cùng dân tộc khắp năm châu Thành phố lung linh dủ sắc mầu Cờ dỏ sao vàng bay phất phới Băng rôn khẩu hiệu gắn cao cao Công viên rạp hát đông du khách Siêu thị vườn hoa vui sớm chiều Đi giữa dòng người như chảy hội Tâm hồn phơi phới trí thanh tao ... hiển thị thêm 01/5/2017-19 (TB)
Ky Niem :
NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Minhle989
.
Hòa cùng dân tộc khắp năm châu
Thành phố lung linh dủ sắc mầu
Cờ dỏ sao vàng bay phất phới
Băng rôn khẩu hiệu gắn cao cao
Công viên rạp hát đông du khách
Siêu thị vườn hoa vui sớm chiều
Đi giữa dòng người như chảy hội
Tâm hồn phơi phới trí thanh tao
Ngày 01/5/2017

Xem Thêm:
https://levanm.blogspot.com/2017/04/0152017-ky-niem-ngay-quoc-te-lao-ong.html.
3 câu trả lời 3