Cảm xúc là gì?

Đi ngang facebook thấy tin đăng nhiều, nhưng mình cứ nghĩ tới một tình huống là > tại sao ông Linh, bà Hân lại trở thành người ăn mày, người nghiện thuốc...trong khi đó, ba mẹ hay người thân của Linh , Hân này ...ra sức khuyên bảo khi còn nhỏ. Có nhiều cách giải thích rồi, nhưng vẫn chưa tìm cách giải quyết... hiển thị thêm Đi ngang facebook thấy tin đăng nhiều, nhưng mình cứ nghĩ tới một tình huống là > tại sao ông Linh, bà Hân lại trở thành người ăn mày, người nghiện thuốc...trong khi đó, ba mẹ hay người thân của Linh , Hân này ...ra sức khuyên bảo khi còn nhỏ.

Có nhiều cách giải thích rồi, nhưng vẫn chưa tìm cách giải quyết chấm dứt chuyện ăn xin và ăn cắp tiền mua thuốc uống.
1 câu trả lời 1