Vẫn là câu hỏi cũ."Có tiếng mà không có miếng". Buồn quá 😞?

2 câu trả lời 2