Nếu tbm của môn Toán HK2 là 8.2, nhưng tbm Toán cả năm lại là 7.6 thì có được hsg không ạ? Làm ơn giúp em với ! :((?

5 câu trả lời 5