Em chuẩn bị tốt nghiệp em có dự kiến vào trường hutech mà gia đình em có đkieu bình thường ..vậy em có nên đki vào trường này k ạ?

Anh chị cho em hỏi ạ
2 câu trả lời 2