Có ai gò vấp ko mình gay viện 175 tại đang đi lính nằm viện nên thèm nhiu thứ lắm luôn mình 19t nha?

1 câu trả lời 1