04,05,2014-19 (TB) KÝ ỨC MÙA HOA PHƯỢNG Ngọclan 04B?

04,05,2014-19 (TB) KÝ ỨC MÙA HOA PHƯỢNG Ngọclan Phượng về, như nhắc nhớ trong tôi Phố cảng, mùa hoa, đỏ rực trời Nhớ thuở học sinh, mùa hạ đến Nhớ thời chiến dịch, khắp nơi nơi Nhớ ngày giải phóng, tin vang dội Nhố đất phuơng nam, của một thời Phượng nở đầu mùa, như nhắc nhớ Bao nhiêu ký ức, ở trong tôi ... hiển thị thêm 04,05,2014-19 (TB)
KÝ ỨC MÙA HOA PHƯỢNG
Ngọclan

Phượng về, như nhắc nhớ trong tôi
Phố cảng, mùa hoa, đỏ rực trời
Nhớ thuở học sinh, mùa hạ đến
Nhớ thời chiến dịch, khắp nơi nơi
Nhớ ngày giải phóng, tin vang dội
Nhố đất phuơng nam, của một thời
Phượng nở đầu mùa, như nhắc nhớ
Bao nhiêu ký ức, ở trong tôi
Ngày 04/05/2014

Xem Thêm:
http://xminhlnguyen.vn102.space/?p=6272479&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more6272479
3 câu trả lời 3