Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Máy tính & InternetPhần mềm · 2 năm trước

Cấu hình nầy lên đc Window 10 không các anh?

------------------

cấu hình laptop em

------------------

System Manufacturer: LENOVO

System Model: 20078

BIOS: InsydeH2O Version 03.60.4240CN30WW(V2.16)

Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz (4 CPUs), ~2.3GHz

Memory: 4096MB RAM

Page File: 4916MB used, 1117MB available

DirectX Version: DirectX 11

User DPI Setting: Using System DPI

System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)

DWM DPI Scaling: Disabled

DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode

Display Devices

---------------

Card name: Intel(R) HD Graphics 3000

Manufacturer: Intel Corporation

Chip type: Intel(R) HD Graphics Family

DAC type: Internal

Display Memory: 1316 MB

Dedicated Memory: 64 MB

Shared Memory: 1252 MB

Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)

Monitor Name: Generic PnP Monitor

Monitor Model: unknown

Monitor Id: CMO1453

Native Mode: 1366 x 768(p) (59.999Hz)

Output Type: Internal

Attachment image

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 năm trước

    đắp ssd vào là xong

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.