05/05/2014-19 (TB) BUỔI TIỄN QUÂN GiangSơn . 05B?

05/05/2014-19 (TB) BUỔI TIỄN QUÂN GiangSơn . Tôi còn nhớ mãi, buổi tiễn quân Lúa chín vàng ươm, trải cánh đồng Bên ngõ đỏ au, hoa phượng vỹ Ven dường xanh ngát, lá tầm vông Lung linh ánh nguyệt, trên nhành lá Lấp lánh hạt sương, đọng cánh bông Nhớ buổi tiễn quân, đầy cảm súc Trong lòng lưu luyến, nhớ quê hương ... hiển thị thêm 05/05/2014-19 (TB)
BUỔI TIỄN QUÂN
GiangSơn
.
Tôi còn nhớ mãi, buổi tiễn quân
Lúa chín vàng ươm, trải cánh đồng
Bên ngõ đỏ au, hoa phượng vỹ
Ven dường xanh ngát, lá tầm vông
Lung linh ánh nguyệt, trên nhành lá
Lấp lánh hạt sương, đọng cánh bông
Nhớ buổi tiễn quân, đầy cảm súc
Trong lòng lưu luyến, nhớ quê hương
05/05/2014

Xem Thêm:
http://kc147.vn102.space/?p=6272509&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more6272509
3 câu trả lời 3