Đi thi không ghi mã đề môn tổ hợp trong kì thi cuối năm có làm sao không ạ?

Mình đang rất lo lắng không biết có được điểm nào hay không hay là bị liệt
3 câu trả lời 3